+7 812 222 28 28
+7 921 773 16 86
Tilintarkastuspalvelut


Hyvän tekeminen on tärkeää niin liikemaailmassa kuin elämässäkin.

- Richard Branson

Yrityksellämme on laaja kokemus eri omistusmuotoja ja toimialoja edustavien organisaatioiden tilintarkastuksista.

Tilintarkastusyritys Z.I.V.:n kiistattomia vahvuuksia ovat joustava ja yksilöllinen asiakaspalvelu, pyrkimys pitkäaikaisten kumppanuuteen ja sovituista aikatauluista kiinni pitäminen niin palvelutuotannossa kuin asiakirjojen toimittamisessa.

Tilintarkastusosastomme tarjoaa käyttöönne seuraavat monivuoiseen kokemukseemme sekä venäläisten ja kansainvälistein säädösten tuntemukseen perustuvat palvelut:

Lakisääteinen tilintarkastus

Vuosittainen tilintarkastus on pakollinen tietyille organisaatioille 30.12.2008 voimaan tulleen valtakunnallisen tilintarkastuslain 307-FZ nojalla.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tuloksista laaditaan tilintarkastajan lausunto, joka on kirjanpito-aineiston käyttäjille tarkoitettu virallinen asiakirja. Lausunto sisältää vakiomuotoon laaditun tilintarkastusyhteisön käsityksen tarkastettavan tahon kirjanpidon paikkansapitävyydestä.

Oma-aloitteinen tilintarkastus

Oma-aloitteinen tilintarkastus suoritetaan toimitusjohtajan tai omistajan pyynnöstä. Tämä on varsin tehokas työkalu, joka auttaa saamaan luotettavaa tietoa tarkastettavan organisaation taloudellisesta tilanteesta. Tällöin tarkistetaan myös kirjanpidon oikeellisuus ja Venäjän federaation voimassaolevien verotussäädösten noudattaminen. Näin päästään tarkastamaan yritystä koskevat oleelliset tiedot, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen turvallisuuteen.

Pikatarkastus

Pikatarkastuksen avulla voidaan nopeasti arvioida kirjanpidon, verokirjanpidon ja asiakirjahallinnan tilanne sekä laatia suosituksia yrityksen toimintaan mahdollisesti liittyvien riskien pienentämiseksi.

Palvelumme on muutakin kuin vain tilintarkastuskertomusten valmistelua:

 • Tilintarkastuksen yhteydessä huomioimme kaikki erityiskysymykset ja tilaajan toiveet;
 • Lakisääteisen tilintarkastuksen päätteeksi tilaajalle luovutetaan yksityiskohtainen raportti, jossa annetaan suosituksia mahdollisten puutteiden tai rikkomusten korjaamiseksi
 • Tilintarkastusraporttiin kirjatut suositukset perustuvat asiantuntijoidemme päteviin mielipiteisiin. Niiden avulla pystytte:
  • laatimaan ennusteen organisaation tulevasta kehityksestä
  • suunnittelemaan kassavirtaa
  • parantamaan sisäistä valvontaa
  • alentamaan tietoriskejä.

Tilintarkastusraportit voidaan toimittaa venäjän tai englannin kielellä.

Asiantuntijamme pystyvät vastaamaan kaikkiin kirjanpitoon tai verokirjanpitoon liittyviin kysymyksiinne.

Kansainvälinen tilintarkastus

Tilintarkastusten suorittaminen ja tilinpidollisten raporttien laatiminen kansainvälisten tilintarkastus- ja kirjanpitostandardien mukaisesti sisältää seuraavat tehtävät:

 • IFRS-normien mukaisen kirjanpidon aloitus ja hoito
 • Tilinpäätöksen muuntaminen ja valmistelu IFRS:n vaatimusten mukaiseksi
 • Ulkomaiselle omistajalle esitettävien raporttien tarkistus kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.
Henkilöstöhallinnon auditointi

Henkilöstöhallinnon auditointi on toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään varmistamaan henkilöstöhallinnon ja sen dokumentoinnin sekä muun yritysdokumentoinnin oikeellisuus voimassaolevan lainsäädännön kannalta.

Henkilöhallinnon auditoinnin yhteydessä

 • tarkistetaan, että yrityksellä on käytössä kaikki työnlainsäädännön vaatimat asiakirjat.
 • tarkistetaan, että asiakirjat on laadittu vaatimusten mukaisesti.
 • tarkastetaan auditointia varten esitetyt yrityksen sisäiset ohjeasiakirjat.
 • tarkistetaan kaikkien lainsäädännön edellyttämien henkilöstöön liittyvien menettelyjen toteutuminen.
 • tarkistetaan, että asiakirjahallinta on arkistointia säätelevien lakien mukaista.
 • annetaan viittaukset niiden säädösten määräyksiin, joiden osalta on havaittu puutteita.
 • arvioidaan työselkkausriskiä ja seurantatarkastustarvetta havaittujen puutteiden osalta.
Euroopan komission kehittämisrahojen käytöstä tehtävä tilintarkastus

Euroopan komission kehittämisrahojen myöntämistä koskeviin sopimuksiin liittyvät varainkäyttötarkastukset.

Tilintarkastusyritys Z.I.V. on vuodesta 2002 lähtien toiminut tilintarkastajana seuraavissa ohjelmissa:

 • Euroopan komission kuudes puiteohjelma (Sixth Framework Programme FP6);
 • Euroopan komission seitsemäs puiteohjelma (Seventh Framework Programme FP7);
 • Eurooppalaisen naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin 2007–2013 puitteissa toteutettu lähialueyhteistyön ohjelma (ENPI CBC).
Verotukseen ja tilinpitoon liittyvät palvelut
Verovalvonnan alaisiin liiketoimiin liittyvien asiakirjojen valmistelu
Pietarin kaupungin julkisten hankintojen puitteissa toteutettavien PPP-hankkeiden rahoitusmallien suunnittelu ja toteutus
Leningradin alueen hallituksen kanssa solmittavien investointisopimusten edellytyksenä olevien investointisuunnitelmien valmisteluun liittyvät palvelut
Leningradin alueella solmittaviin konsessiosopimuksiin liittyvien kannattavuusselvityksiin liittyvät rahoitusneuvontapalvelut
Pietarin investointikomitean kanssa solmitun sopimuksen nojalla annettava veroneuvonta.

Tilintarkastusyritys Z.I.V.:n ammatillinen toiminta on vakuutettu ОАО Alfa-strahovanije -vakuutusyhtiössä.