+7 812 222 28 28
+7 921 773 16 86
Lakipalvelut


Liiketoiminta ei ole fysiikkaa, jossa kypsiä neroja löytyy 26 vuoden ikäisinä. Viisaat päätökset edellyttävät kokemusta. Tieto itsessään ei riitä.

- Ted Levitt

Yhtiömme juristitiimi tarjoaa käytännön ratkaisut kaikkiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Vaihtoehtona voi olla kertaluonteinen konsultointi tai kattava juridinen tuki.

Toimintamallimme ansiosta asiat voidaan ratkaista mahdollisimman tehokkaasti, kuitenkin niin, että asiakas pääsee aina itse valitsemaan hänelle sopivan palvelupaketin.

Z.I.V. Projects tarjoaa juridisia palveluja seuraavilla oikeudenaloilla:

Hallinto-oikeus
 • yhteydenpito valtion viranomaisiin lupa-asioissa (luvat, lisenssit yms.), ilmoitusten jättäminen valvontaviranomaisille
 • normi- ja lakisäädösten kumoamiseen, muutoksiin tai voimaantuloon liittyvä konsultointi
 • asiakkaan edustaminen säädöksiä, valtion- tai kunnanviranomaisten ja viranhaltijoiden määräyksiä, päätöksiä, toimia tai toimimattomuutta koskevassa muutoksenhaussa sekä konsultointi näissä asioissa
 • asiakkaan avustaminen viranomaistarkastuksissa
 • asiakkaan edustaminen hallintotuomioistuimissa.
Pankki- ja talousoikeus
 • asiakkaan avustaminen tilien avaamisessa yhtiölle
 • neuvonta valuuttasäännöstelyä ja rahoitussääntelyä koskevissa asioissa
Sopimusoikeus

Asiakkaalla tulee olla täysi varmuus solmittavien sopimusten sisällöstä sekä siitä, että ne ovat tasapuolisia eivätkä ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Pystymme palvelemaan asiakastamme seuraavasti:

 • luomaan mallisopimuslomakkeita
 • arvioimaan sopimuskumppaneiden lähettämiä sopimusluonnoksia ja niihin liittyviä riskejä
 • edustamaan asiakasta sopimuksen täytäntöönpanovaiheessa, muun muassa sopimuskumppanin rikkoessa sopimusta.
Aineettomat hyödykkeet
 • konsultointi lupa-asioissa
 • konsultointi henkilötietoasioissa
 • avustaminen tavara- ja palvelumerkkien rekisteröinnissä
 • viranomaisasiointi asiakkaan puolesta ratkaistaessa brändin käyttöoikeusrikkomuksia.
Yhtiöoikeus

Juristeillamme on laaja kokemus liiketoiminnan tukipalveluista ja he ovat valmiit konsultoimaan teitä kaikissa yhtiöoikeuden piiriin kuuluvissa asioissa.

Yhtiöoikeuden alaan liittyvien palvelujemme valikoima kattaa yhtiön koko elinkaaren

 • yhtiön perustaminen
 • pankkitilien avaaminen ja yhtiön viranomaisrekisteröinti
 • asiakkaan avustaminen tehtäessä muutoksia perustamisasiakirjoihin
 • osakassopimus
 • yhtiön uudelleenorganisointi ja lakkauttaminen.
Maahanmuutto
 • työlupien hankinta Venäjälle töihin tuleville ulkomaalaisille
 • viisumien hankinta ulkomaalaisille.
Kiinteistöt ja rakentaminen
 • avustaminen kiinteistökaupoissa
 • kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien rekisteröinti
 • rakennusalan sopimusten laatiminen ja sopimisprosessissa avustaminen.
Hankerahoitus, PP-kumppanuus

Meillä on kokemusta onnistuneiden julkisyksityisten kumppanuushankkeiden avustamisesta.

Oikeudenkäynti, sovittelu ja välimiesmenettely

Z.I.V. Projects tarjoaa taloudellisesti tehokkaita tapoja ratkaista riidat nopeasti asiakkaan eduksi. Yhtiömme lakimiehillä on valmiudet osallistua siviili- ja hallinto-oikeudellisten asioiden oikeuskäsittelyyn sekä toimia asiakkaan edustajana ennen asian viemistä oikeuteen.

Meillä on kokemusta onnistuneesta avustamisesta haastavissa, epäselvissä ja kalliissa riita-asioissa, vastapuolina siviilihenkilöt tai viranomaiset.

Edustamme asiakasta:

 • riita-asian käsittelyssä ennen oikeudenkäyntiä, muun muassa sovittelussa
 • välimiesmenettelyssä
 • riidoissa, joiden osapuolena on tullilaitos, verohallinto, kilpailu-, maahanmuutto-, työsuojelu- tai kiinteistörekisteriviranomainen
 • konkurssimenettelyssä
 • kaikissa oikeusasteissa yksityisten henkilöiden välisissä riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa.

Palveluvalikoimaamme sisältyy myös:

 • oikeudenkäyntiriskin arviointi
 • asiakkaan oikeudellisen kannan määrittely
 • tuki tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanovaiheessa, muun muassa ulosotossa.
Työoikeus

Yhtiönne henkilömäärästä riippumatta liiketoimintaanne on suojeltava lainvastaisilta toimilta ja väärinkäytöksiltä. Vaikka Venäjä on mukana monessa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksessa, Venäjän työlainsäädännössä on omia erikoispiirteitä ja soveltamiskäytäntöjä.

Yhtiömme juristit auttavat mielellään teitä

 • konsultoimalla työlainsäädännön vaatimuksista ym.
 • hankkimaan työluvan ulkomaalaiselle
 • luonnostelemaan työsopimukset sekä työpaikan järjestyssäännöt
 • antamalla suosituksia työntekijöiden työhönotosta ja irtisanomisesta
 • tehtäväsiirroissa ja tehtävien ulkoistamisessa
 • henkilöstöhallinnon auditoinnissa (dokumenttien lainmukaisuuden tarkastus, sisäinen dokumentaatio ja sisäiset ohjeet, lausunto auditoinnin tuloksista, työvoimaviranomaisten tarkastusriskin arviointi).
Compliance (toiminnan säädöstenmukaisuus)

Lakien, standardien ja hyvien markkinatapojen laiminlyönti saattaa vahingoittaa yhtiön mainetta, ja sitä voidaan käyttää perusteena hallinnollisille sakoille ja oikeusjuttujen nostamiselle.

Lakiosastomme auttaa teitä arvioimaan riskit sekä avustaa ja antaa suosituksia koskien:

 • tietojen suojausta
 • lisensointivaatimuksia
 • kilpailulainsäädäntöä
 • tavaroiden tullausta
 • kuluttajansuojaa ja monia muita kysymyksiä.
Tullioikeus
 • avustaminen Venäjän (Tulliliiton) rajan ylittävien tavaroiden tullauksessa
 • konsultointi kiellettyjä tuotteita koskevissa asioissa
 • asiakkaan puolustaminen tullikiistoissa.